Зміст

02Чер

Організація робіт, що забезпечують функціонування веб-сайту

Інформаційне наповнення веб-сайту здійснюється з матеріалів, підготовлених посадовими  особами навчального закладу.

Інформаційне наповнення (повнота та доступність інформації про заклад, зміст сайту відображає навчально-виховний  процес закладу, всі сторінки тематично пов’язані з головною сторінкою, правильність використаної термінології, відсутність граматичних помилок, і найголовніше постійне оновлення інформації).

Матеріали для розміщення на веб-сайті надаються відповідальній особі, на яку покладено обов’язки здійснення інформаційного наповнення веб-сайту.

Склад та періодичність подання інформації для веб–сайту залежить від виду матеріалів та поточних змін інформації і потреби її поновлення.

Виконання Законів України

При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, керівництво зобов’язане забезпечити виконання вимог Законів України “Про захист персональних даних”, «Про суспільну мораль».

Буде сайт суто  презентаційним, тобто в основному є інформаційним і рекламним відображенням традиційної діяльності школи, чи він буде використовувати усе різноманіття засобів і можливостей, що надаються телекомунікаційними технологіями, залежить тільки від замовника (користувача послуги), а не від розробника. Мета розробника надати інструмент, який складається з певного набору функцій.

Також важливо ознайомитися з Методичними рекомендаціями щодо організації роботи сайту закладу освіти  (із фокусом на повагу прав людини в онлайновому просторі)”.

відповідно до Листа ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” від 04.06.2020 р № 221/10-1154